Opłaty za obiady          Wpłaty za obiady na miesiąc grudzień

 przyjmowane będą od   23 do 30 listopada 2017 roku w godzinach: 

W wymienionym powyżej terminie każdego dnia w godzinach od 07 3do 0900 oraz od 1300 do 1400 u Kierownika Świetlicy p. Grażyny Paulus w stołówce szkolnej lub  p. Małgorzaty Strzeleckiej i p. Marleny Prech intendenta. Uczniowie, którzy spożywają posiłki w szkole  po opłaceniu obiadów nanoszeni są na listę spożywających posiłek.Opłat na  kolejne miesiące  dokonujemy przed rozpoczęciem danego miesiąca np. na m-c grudzień wpłacać należy od 23 do 30 listopada 2017r. Wyjątek stanowią tylko dwa m-ce wrzesień i styczeń.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie stołówki szkolnej.   Koszt jednego obiadu wynosi 4,00 zł x ilość dni w danym miesiącu.

Opłata za obiady na miesiąc grudzień:

dla uczniów: 16  x 4,00 zł = 64,00 zł

 

Opłata za obiady na miesiąc grudzień:

dla pracowników szkoły:16 x 7,00 zł = 112,00 zł

 

 treść została wydrukowana ze strony
http://sp3.gniezno.pl/strona,.html