Opłaty za obiady     

Uwaga!!!   

Wymagany termin opłat za obiady od 1 - 10 każdego m-ca.

STOŁÓWKA SZKOLNA

 Na stronie internetowej szkoły w zakładce stołówka znajdują się:

·      - Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej.

·      - Jadłospis na dany tydzień.

·      - Opłaty za obiady na dany miesiąc podane będą na stronie internetowej zawsze 1 - go dnia tego m-ca, nie dokonujemy obliczeń we własnym zakresie.

       Koszt jednego obiadu: 

Uczniowie – 4,00 zł

Pracownicy – 7,00 zł

 

Pełna opłata za m-c czerwiec dla ucznia wynosi = 44,00 zł

 

Uczniowie dostarczają potwierdzenie opłaty za posiłki w formie papierowej lub e-mailem na adres grazyna.paulus@sp3.gniezno.eu

 

Uczniowie ze zgłoszoną nieobecnością proszeni są o kontakt z kierownikiem świetlicy w celu wyliczenia kwoty wpłaty na kolejny miesiąc. 

 

UWAGA !

Od nowego roku 2018 tj. od stycznia opłaty za obiady dokonywane są tylko w formie przelewu. Prosimy bezwzględnie przestrzegać podanego terminu wpłat za dany miesiąca żywieniowy.

 

DANE DO PRZELEWU:

Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa nr 3

Adres odbiorcy: ul. Czarnieckiego 7, 62-200 Gniezno

Numer konta: 07 9065 0006 0000 0000 4284 0001

Tytułem: opłata za obiad za (imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc)

 

Ważne jest również podanie nr. konta osoby płacącej na druku bankowym – w przypadku nie terminowej wpłaty za obiady opłata będzie odesłana na nr. rachunku bankowego widniejący na druku wpłaty (patrz przykład poniżej – wzór).

 

· Wypisanie wszystkich danych jest konieczne do sprawdzenia, czy płatność została dokonana. Prosimy o wpisanie danych dziecka (czasem nazwisko osoby wpłacającej jest inne).

· Wpłaty na konto należy uregulować wyłącznie od 1 do 10 dnia miesiąca prosimy pamiętać, że ostatniego dnia wpłata powinna widnieć już na koncie szkoły. 

· Potwierdzenie wpłaty dzieci pokazują w formie wydruku lub druku polecenia przelewu bankowego lub elektronicznie na adres grazyna.paulus@sp3.gniezno.eu u kierownika świetlicy, wówczas dziecko zostaje umieszczone na liście obiadowej i może korzystać z posiłków.

· Prosimy o dokonywanie opłat za obiady wyłącznie w wyznaczonym terminie.

· Komunikaty dotyczące opłat za obiady w danym  miesiącu  będą ukazywały się na stronie internetowej szkoły oraz  na tablicy informacyjnej  świetlicy.

·    Dokonując wpłaty na druku bankowym (przykład poniżej) koniecznie należy podać numer konta wpłacającego.

·        Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i sugestiom wprowadzamy od dnia 1 stycznia 2018 roku system internetowej odpłatności za obiady.

·        Prosimy o przestrzeganie wszystkich terminów i zasad, a ku zadowoleniu wszystkich przy dobrej współpracy ta operacja się uda.

·       Wszyscy Rodzice i prawni opiekunowie uczniów spożywających obiady proszeni są o przyjście na zebranie informacyjne na temat przestrzegania terminów i zasad funkcjonowania stołówki. Zebranie odbędzie się 4 stycznia (tj. czwartek) 2018 roku o godz. 17.00 w holu szkoły. Z poważaniem Dyrektor szkoły.

 treść została wydrukowana ze strony
http://sp3.gniezno.pl/strona,.html