Opłaty za obiady          Wpłaty za obiady na miesiąc październik

 przyjmowane będą od   22 do 29 września 2017 roku w godzinach: 

W wymienionym powyżej terminie każdego dnia w godzinach od 07 3do 0900 oraz od 1300 do 1400 u Kierownika Świetlicy p. Grażyny Paulus w stołówce szkolnej lub  p. Małgorzaty Strzeleckiej i p. Marleny Prech intendenta. Uczniowie, którzy spożywają posiłki w szkole  po opłaceniu obiadów nanoszeni są na listę spożywających posiłek.Opłat na  kolejne miesiące  dokonujemy przed rozpoczęciem danego miesiąca np. na m-c październik wpłacać należy od 22 do 29 września 2017r. Wyjątek stanowią tylko dwa m-ce wrzesień i styczeń.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie stołówki szkolnej.   Koszt jednego obiadu wynosi 4,00 zł. Stołówka rozpoczyna wydawanie posiłków od 6 września 2017 roku.

Opłata za obiady na miesiąc październik:

dla uczniów: 22  x 4,00 zł = 88,00 zł

 

Opłata za obiady na miesiąc październik:

dla pracowników szkoły:22 x 7,00 zł = 154,00 zł

 

 treść została wydrukowana ze strony
http://sp3.gniezno.pl/strona,.html