Rekrutacja 2018-2019 

Zasady_naboru_do_publicznych_szkol_podstawowych_Miasta_Gniezna.pdf

Komunikat_Podanie_do_publicznej_wiadomości_kryteriów_naboru_do__szkół.pdf

Zarządzenie_harmonogram_szkoły.pdf

Uchwała_w_sprawie_dostosowania_sieci_szkół_podstawowych_i_gimnazjów_do_nowego_ustroju_szkolnego.pdf

Uchwała__kryteria_SP_Gniezno.pdf

 

Szkoła obwodowa:

Zgłoszenie_do szkoły obwodowej_2018_zaakceptowane_Gniezno.pdf

 

Wniosek o przyjecie do szkoły dla ucznia z innego obwodu wraz z załącznikami (oświadczeniami):

Wniosek_kandydata_do_SP_2018_Gniezno_zaakceptowany.pdf

1._oświadczenie__o__zamieszkiwaniu_na__terenie_Miasta.pdf

2._oświadczenie__o__przynależności_do__obwodu.pdf

3._oświadczenie__o__rodzeństwie.pdf

4._oświadczenie__o__uczęszczaniu_do__przedszkola.pdf

5._oświadczenie__o__zatrudnieniu.pdf

6._oświadczenie__o__członku_rodziny.pdf

 

Potwierdzenie_woli_uczęszczania.pdftreść została wydrukowana ze strony
http://sp3.gniezno.pl/strona,.html