Samorząd UczniowskiPrzewodnicząca Samorządu Uczniowskiego: Estera Jankowska, kl. 8c
Viceprzewodnicząca Samorządu Uczniowskiego: Anastazja Marciniak, kl. 7b
   
Opiekunki Samorządu Uczniowskiego: p. Justyna Formalik, p. Izabela Kiełczewska

 

W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzi po dwóch uczniów z każdej klasy od IV do VIII.
Zebrania odbywają się w każdy wtorek w sali nr 16 w godzinach 1125-1145.treść została wydrukowana ze strony
http://sp3.gniezno.pl/strona,.html