Escape room na lekcji języka angielskiego

2018-01-04

Na początku gry uczniowie jednej z grup z klasy 7d otrzymali list: Uratujcie święta! Tylko zdobycie tajnego hasła pozwoli Wam uwolnić Gwiazdora z kryjówki, w której uwięził go Rudolf- czerwononosy renifer. No i zaczęła się zabawa!

Na lekcji jÄ™zyka angielskiego w klasie 7d, udaÅ‚o siÄ™ przygotować zajÄ™cia Å›wiÄ…teczne i zamienić je w ciekawÄ… przygodÄ™. A to nie jest Å‚atwe, bo coraz trudniej jest zaskoczyć mÅ‚odzież. Przebieg zajęć zrelacjonowaÅ‚a nam pani Violetta Pawlik-Andrzejewska, nauczycielka jÄ™zyka angielskiego i pomysÅ‚odawczyni Å›wiÄ…tecznej lekcji. – Warto byÅ‚o siÄ™ zastanowić, co lubiÄ… nasi uczniowie? Z pewnoÅ›ciÄ… na tej liÅ›cie znajdÄ… siÄ™ gry i rywalizacje, dziaÅ‚anie i troszkÄ™ tajemnicy. Te wszystkie elementy poÅ‚Ä…czyliÅ›my na zajÄ™ciach, wykorzystujÄ…c krzyżówki, rebusy, sÅ‚owniki i QR kody, w których zostaÅ‚y ukryte treÅ›ci zadaÅ„, wskazówki, hasÅ‚a i treÅ›ci piosenek Å›wiÄ…tecznych. Zza oceanu przybyÅ‚a do nas moda na zabawy integracyjne w escape roomach, czyli pokojach zagadek, które w wersji komercyjnej pojawiÅ‚y siÄ™ w wielu polskich miastach. CaÅ‚a idea jest bardzo prosta: grupa uczestników zostaje zamkniÄ™ta w pomieszczeniu i odnajdujÄ…c wskazówki oraz rozwiÄ…zujÄ…c ukryte zadania zdobywa klucz lub hasÅ‚o do uwolnienia siÄ™. Uczniom bardzo siÄ™ podobaÅ‚o. Åšwietnie siÄ™ bawili i byli bardzo zaangażowani. Obie grupy dotarÅ‚y do finaÅ‚u i ostatnich sekundach uratowali Gwiazdora. Pewnie tylko z tego powodu wszyscy mieliÅ›my wesoÅ‚a Å›wiÄ™ta.

treœæ zosta³a wydrukowana ze strony
http://sp3.gniezno.pl/wiadomosc,escape-room-na-lekcji-jezyka-angielskiego.html