Łatwiej się uczyć z Insta.Ling

2016-04-19

Program Insta.Ling w naszej szkole został wprowadzony we wrześniu na lekcjach języka angielskiego dla wszystkich chętnych uczniów od klas pierwszych po szóste. Zostaliśmy zaproszeni do udziału w kolejnej edycji tego interesującego programu.

Po sukcesie V Edycji Programu Insta.Ling dla Szkół, w której bierze udział ponad 2100 nauczycieli, a regularnie korzysta 60000 uczniów z całej Polski, nasza szkoła została zaproszona do udziału w kolejnej edycji. Dzięki udziałowi w tym programie uczniowie mogą codziennie powtarzać i utrwalać słówka z języka angielskiego. Za swoją wytrwałą pracę otrzymają dyplomy, a szkoła i nauczyciele prowadzący certyfikaty. Czym jest Program Insta.Ling dla Szkół? Insta.Ling jest stroną WWW do nauki słówek języków obcych oraz ortografii języka polskiego. Nauczyciel przydziela słówka z realizowanego w szkole materiału, a uczniowie razem z Insta.Ling powtarzają je w domu. Nauczyciel i rodzice dostają szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce, a Insta.Ling dba, aby powtórki słówek były dostosowane indywidualnie do potrzeb ucznia. Uczestnictwo w Programie Insta.Ling dla Szkół daje bezpłatny dostęp do systemu dla nauczyciela, uczniów i rodziców.

tre zostaa wydrukowana ze strony
http://sp3.gniezno.pl/wiadomosc,latwiej-sie-uczyc-z-instaling.html