Nauczyciele z Brna w szkole

2019-09-20

W dniu 20 września br. w naszej szkole przebywała delegacja 40 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Masarykowa z Brna. Grono pedagogiczne brało udział w zajęciach lekcyjnych jako obserwatorzy podczas zajęć takich jak: język polski, język angielski, język niemiecki, matematyka, geografia, wychowanie fizyczne i edukacja wczesnoszkolna. Nauczyciele mogli obserwować metody, techniki i działania wykorzystywane podczas zajęć prowadzonych przez nauczycieli naszej szkoły. Odbyli wycieczkę po naszym mieście. Na zakończenie pobytu odbyło się wspólne spotkanie nauczycieli z naszej szkoły i Brna. To nowe doświadczenie wpływa na pogłębienie dalszą współpracą pomiędzy szkołami.

treść została wydrukowana ze strony
http://sp3.gniezno.pl/wiadomosc,nauczyciele-z-brna-w-szkole.html