Niestraszne nam języki obce

2018-10-08

W środę, 26 września, świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Języków Obcych. Były specjalne lekcje języków obcych, okolicznościowa gazetka w holu szkoły i oczywiście konkurs językowy.

Na zajÄ™ciach jÄ™zyka angielskiego i niemieckiego odbyÅ‚y siÄ™ w tym dniu lekcje, przedstawiajÄ…ce jak ważna jest nauka jÄ™zyków obcych. Uczniowie klasy 6c, pod opiekÄ… pani Pauliny Kaliskiej przygotowali gazetkÄ™ w holu naszej szkoÅ‚y. Na gazetce widniaÅ‚y sÅ‚owa w jÄ™zykach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpaÅ„skim oraz ukraiÅ„skim. Uczniowie sami dobrali sÅ‚owa, które później przetÅ‚umaczyli i zaprezentowali. W tym dniu odbyÅ‚ siÄ™ również konkurs dla klas 8 z jÄ™zyka angielskiego i niemieckiego, sprawdzajÄ…cy umiejÄ™tność czytania ze zrozumieniem. Część z jÄ™zyka niemieckiego przygotowaÅ‚a pani Magdalena Wityk, a z jÄ™zyka angielskiego pani Paulina Kaliska. Czytanie w jÄ™zyku angielskim najlepiej opanowaÅ‚ Filip Imbiorowicz z klasy 8d, który zajÄ…Å‚ 1. miejsce. Drugi byÅ‚ MichaÅ‚ StefaÅ„ski (kl. 8d), a 3. miejsce zajÄ™li ex aequo Joanna Sypniewska (kl. 8a) i Wojciech RÄ…czka (kl. 8d). Z jÄ™zyka niemieckiego najlepsza okazaÅ‚a siÄ™ Ogei Orya z kl. 8b, miejsce 2. zajÄ…Å‚ Oliwier Walczak (kl. 8b), a 3. miejsce zajÄ™li ex aequo: Dominika Stanowiak, Joanna Kwiatkowska i MikoÅ‚aj Recki z kl. 8b oraz Karina StefaÅ„ska i Wojciech RÄ…czka z kl. 8d. Wszystkim uczestnikom gratulujemy!

W najbliższych miesiÄ…cach uczniowie bÄ™dÄ… mieli okazjÄ™ sprawdzić siÄ™ również w innych sprawnoÅ›ciach jÄ™zykowych: sÅ‚uchaniu, gramatyce oraz w pisaniu. ZachÄ™camy wszystkich chÄ™tnych do sprawdzenia swoich umiejÄ™tnoÅ›ci przed egzaminem ósmoklasisty.

 

treœæ zosta³a wydrukowana ze strony
http://sp3.gniezno.pl/wiadomosc,niestraszne-nam-jezyki-obce.html