Polsko-rumuńska współpraca w naszej szkole

2019-01-08

Od 28 listopada do 3 grudnia nasza szkoła zorganizowała projekt wymiany międzynarodowej. Tym razem uczestniczyła w nim młodzież z naszej szkoły oraz grupa z miejscowości Sibiu w Rumunii wraz z opiekunami.

Głównym cele projektu była integracja młodych ludzi z Polski i Rumunii, a wszystko odbywało się w trakcie zajęć opartych grach i zabawach, które prowadzili nasi nauczyciele, panie: Dagmara Ostrowska, Sylwia Jóźwiak-Drela, Agnieszka Szymczak i Anita Gawron. Dzięki warsztatom integracyjnym zostały przełamane pierwsze lody, co dało podwaliny pod dalsze, wspólne działania.

Ważnym elementem projektu było zachęcenie uczestników do aktywności interkulturowych, poznawania nowych zwyczajów oraz kultur obu państw, a przede wszystkim nauka tolerancji dla wszelkiej odmienności i szeroko pojęta integracja. Najważniejsza była jednak nauka i doskonalenie języka angielskiego, w którym przede wszystkim komuni8kowała się młodzież. Uczestnicy wymiany poszerzali swoje umiejętności podczas warsztatów tanecznych, muzycznych, aktorskich i językowych. Wszyscy jednakowo aktywnie byli zaangażowani w ideę projektu, w którego trakcie młodzież zwiedzała Muzeum Początków Państwa Polskiego, katedrę poznańską oraz gnieźnieńską, a także Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

Zwieńczeniem projektu była inscenizacja legendy „O Lechu, Czechu i Rusie” w języku angielskim. Sztuka została wystawiona w naszej szkole dla uczniów i nauczycieli. Uczestnicy mogli przekonać się jak istotną umiejętnością jest posługiwanie się językiem obcym. Projekt zakończył się wspólną kolacją, podczas której goście mogli skosztować naszych potraw regionalnych, przygotowanych przez naszych uczniów wraz z opiekunami.

Cele projektu zostały osiągnięte. Wspólna praca i zabawa pokazały, że młodzież potrafi przełamywać bariery. Uczniowie z obu krajów dobrze się poznali, polubili, zawiązały się przyjaźnie, na co miała wpływ dobra atmosfera.

tre zostaa wydrukowana ze strony
http://sp3.gniezno.pl/wiadomosc,polsko-rumunska-wspolpraca-w-naszej-szkole.html