Polsko-Ukraińsko-Włoska Wymiana Młodzieży

2017-11-07

Od 17 do 26 października nasza szkoła po raz kolejny zorganizowała projekt wymiany międzynarodowej, który współfinansowany był przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Prezydenta Miasta Gniezna. W tym roku uczestniczyła w nim młodzież z naszej szkoły, z Humania na Ukrainie i Anagni we Włoszech. Każda grupa liczyła 15 uczestników oraz 3 opiekunów.

Celem programu było pobudzanie uczestników do aktywności interkulturowych, poznawania nowych zwyczajów oraz kultur, a przede wszystkim nauka tolerancji i integracja. Najważniejszym jednak była nauka i doskonalenie języka obcego. Podstawowym językiem komunikacji młodzieży z tych miast był język angielski. Uczestnicy swoje umiejętności poszerzali podczas warsztatów tanecznych, aktorskich, plastycznych, muzycznych i językowych prowadzonych w szkole i w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie. Program zakończył się sukcesem, szczególnie podczas przedstawienia teatralnego pt. „O sierotce Marysi i siedmiu krasnoludkach” w języku angielskim na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury. Występ zachwycił licznie zebranych gości, w tym m.in. pana Tomasza Budasza, prezydenta Gniezna, jego zastępcę, pana Michała Powałowskiego, pana Mariana Pokładeckiego, dyrektora Wydziału Edukacji, rodziców i uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Gnieźnie. Projekt ten miał mobilizujący wpływ do dalszych działań. Uczestnicy mogli przekonać się, jak istotną umiejętnością jest posługiwanie się językiem obcym, jak otwiera granice świata. Spotkania takie zawsze mobilizują młodzież do nauki języka oraz wskazują jak szybko i pięknie zostają zawierane i zacieśniane przyjaźnie miedzy młodymi ludźmi, które nierzadko trwają długie lata. Lekcja tolerancji i dialogu międzykulturowego zakończyła się przyjaźnią młodzieży z Polski, Ukrainy i Włoch. W pogłębieniu znajomości pomogły również liczne spotkania i wizyta w rodzinnych domach uczestników. Przyjazna atmosfera, dobra zabawa oraz wspólna praca sprawiły, że młodzież bardzo szybko znalazła tematy do rozmów, które odbywały się w języku angielskim.

 

 

 

 

tre zostaa wydrukowana ze strony
http://sp3.gniezno.pl/wiadomosc,polsko-ukrainsko-wloska-wymiana-mlodziezy.html