Procedury dotyczące organizacji zajęć w Szkole Podstawowej Nr 3.

2020-08-31

Zasady dotyczące przebywania dzieci i dorosłych na terenie szkoły.

Procedury dotyczące organizacji zajęć w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gnieźnie.pdf

tre zostaa wydrukowana ze strony
http://sp3.gniezno.pl/wiadomosc,procedury-dotyczace-organizacji-zajec-w-szkole-podstawowej-nr-3.html