Szkolenie Samorządów Uczniowskich.

2023-11-16

W środę, 15 listopada, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego z naszej szkoły, razem z reprezentantami SP1, SP5, SP6, SP9, SP12 oraz SP Maxima udali się, na zaproszenie uczniów i opiekunów SU z SP2, na szkolenie Samorządów Uczniowskich gnieźnieńskich szkół podstawowych.

Warsztaty na temat ,,SAMORZĄDNOŚĆ UCZNIOWSKA W SZKOLE I ŚRODOWISKU" prowadziła pani Anna Bentyn. Najważniejsze punkty programu to: • Istota samorządności, czyli czym jest SU, co robi w szkole i jak ma to robić dobrze? • SU jako szkoła liderów - współpraca uczniów między szkołami wokół wspólnych projektów na rzecz środowiska. • Szukanie środków na działania samorządowe. Dla uczestników spotkania organizatorzy przygotowali słodki poczęstunek. Dziękujemy! Takie spotkania to doskonała okazja do integracji, wspólnych dyskusji i nauki, która owocuje cennymi uwagami, doświadczeniem, nowymi znajomościami i wspólnymi planami na przyszłość. Tak właśnie uczymy się samorządności. Wiadomo, że współpraca między Samorządami Uczniowskimi różnych szkół pozwala na realizowanie ciekawych zadań. Czas wykorzystaliśmy dobrze i jesteśmy bardzo zadowoleni ze zdobytej wiedzy. Opiekunką naszej reprezentacji w składzie: Amelia Kaczorowska z kl. 8a, Zosia Lawrenz z kl. 7b i Daniel Vodianytskyi z kl. 7b była pani Justyna Formalik

tre zostaa wydrukowana ze strony
http://sp3.gniezno.pl/wiadomosc,szkolenie-samorzadow-uczniowskich.html