Wyjątkowe Święto Patrona

2017-04-24

W tym roku Święto Patrona naszej szkoły, które zgromadziło w piątek, 21 kwietnia, wielu znakomitych gości, na czele z księdzem arcybiskupem Wojciechem Polakiem, prymasem Polski, zostało połączone z obchodami 600-lecia prymasostwa w Polsce.

Uroczystość rozpoczął program artystyczny, przygotowany przez uczniów klasy 6b pod kierunkiem pani Agnieszki Nowakowskiej. Pokazywał on, także w sposób symboliczny, ale bardzo czytelny, dzieje prymasostwa na tle burzliwej historii naszego kraju. Program, zakończony pieśnią „Ojczyzna” Marka Grechuty w wykonaniu chóru szkolnego pod kierunkiem pani Anny Kaźmierskiej, został wręcz owacyjnie przyjęty przez publiczność. Wartość spektaklu podkreślali też goście w swoich późniejszych wystąpieniach. Temat spotkania i doniosłość obchodzonej w tym roku rocznicy, przybliżył zgromadzonym pan Radosław Sobkowiak, dyrektor naszej szkoły. Życzenia społeczności szkoły składał między innymi ksiądz prymas, który powiedział: „Kiedy na was patrzę, gdy patrzę na dzieci, młodzież, na waszych rodziców i nauczycieli, to mam pewność, że tutaj, w tej szkole mającej za patrona świętego Wojciecha, jego zasiew krwi rodzi wciąż nowe duchowe owoce. Rodzi je w waszych sercach. Chciałbym wam szczególnie podziękować za to, że jesteście ambasadorami swojego patrona i ambasadorami dobra, którym chcecie się dzielić. Dobro jednoczy ludzi, nie jest anonimowe i potrzebuje tych, którzy będą je nieść światu.” Prymas przekazał też dla naszej biblioteki „Poczet Prymasów Polski” oraz album upamiętniający obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski. W podobnym tonie wypowiadali się także inni goście: pani Renata Mataczyńska, konsul honorowy Republiki Czeskiej w Poznaniu, pan Michał Powałowski, wiceprezydent Gniezna oraz goście z zaprzyjaźnionych szkół z Humania na Ukrainie i z Anagni we Włoszech. Spotkanie było też okazją do podsumowania licznych, organizowanych również przez naszą szkołę konkursów związanych z postacią naszego patrona – świętym Wojciechem oraz z rocznicą 600-lecia ustanowienia w Gnieźnie prymasostwa oraz wręczenia nagród ich laureatom. Uroczystość prowadziła pani Beata Rewers-Krawczyk.

tre zostaa wydrukowana ze strony
http://sp3.gniezno.pl/wiadomosc,wyjatkowe-swieto-patrona.html